Thông báo Kết quả tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng (tháng 6/2014)

29/07/2014 13:26
Thông báo Kết quả tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng (tháng 6/2014) Khoa CNTT thông báo kết quả bảo vệ và thi tốt nghiệp (TN) Đại học, Cao đẳng đợt tháng 6 năm 2014.
  1. Các SV đủ điều kiện tốt nghiêp (đỗ TN và không nợ Chính trị cuối khoá, Chuẩn đầu ra tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng) sẽ có giấy chứng nhận TN vào khoảng ngày 10/8/2014. Hình thức nhận giấy chứng nhận TN sẽ thông báo sau.  
  2. Các sinh viên còn thiếu giấy tờ trong hồ sơ TN: tính đến ngày 04/08/2014,nếu không hoàn thiện hồ sơ cho phòng Đào tạo của Viện, sẽ không được công nhận tốt nghiệp.

Kết quả Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp

Kết quả bảo vệ Kết quả bảo vệKết quả bảo vệkết quả bảo vệ

Kết quả Thi tốt nghiệp Đại học

Kết quả thi tốt nghiệp Đại học 2014 Kết quả thi tốt nghiệp Đại học 2014 Kết quả thi tốt nghiệp Đại học 2014 Kết quả thi tốt nghiệp Đại học 2014

Kết quả Thi tốt nghiệp Cao đẳng

Kết quả thi tốt nghiệp 710B

(34355 lần xem)