Thông báo v/v tuyển sinh Cao học năm 2014

06/08/2014 11:07
Viện Đại học Mở Hà Nội tiếp tục thu bổ sung hồ sơ tuyển sinh Cao học năm 2014 như sau:
Tags: Tuyển sinh,
  • Công nghệ Sinh học
  • Công nghệ Thông tin
  • Kỹ thuật Điện tử
  • Kỹ thuật Viễn thông

Thời gian thu hồ sơ: từ 01/08/2014 - 15/08/2014

Thời gian tổ chức ôn thi: từ 16/08/2014

Dự kiến thời gian thi tuyển sinh: từ 12/09/2014 đến 14/09/2014

(17897 lần xem)