Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 3 năm học 2013-2014 (đợt 2)

06/08/2014 11:40
Khoa CNTT thông báo lịch thu học phí đợt 2 cho học kì 3 năm học 2013-2014 vào ngày 12/08/2014 (từ 13:30 đến 16:00) tại CS2 khoa CNTT.

Những sinh viên chưa hoàn thành học phí học kì 3 năm 2013-2014 theo thông báo trước cần thực hiện những yêu cầu sau:

  1. Viết đơn xin nộp học phí muộn
  2. Xin chữ ký xác nhận của Cố vấn học tập và Ban chủ nhiệm khoa
  3. Nộp lại đơn cho cô Nhân ở văn phòng Khoa để duyệt cho phép thi tạm thời
  4. Nộp học phí vào lịch như trên.
(26508 lần xem)