Thông báo v/v kế hoạch giảng dạy đợt 1 môn giáo dục thể chất năm học 2014 - 2015

13/08/2014 14:28
Khoa CNTT thông báo kế hoạch giảng dạy giáo dục thể chất đợt 1 năm học 2014-2015 như sau:
Tags: thông báo,
  1. Đối tượng: Sinh viên hệ Đại học chính quy nhập học năm 2012.
  2. Số tín chỉ: 03
  3. Tiến trình: Bắt đầu từ ngày 04/09 đến ngày 14/11/2014
  4. Địa điểm học: Trung tâm TDTT huyện Thanh Trì.
    Địa chỉ: Ngõ 673 - Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội.

        5.  Nội dung và lịch học trong tuần gồm:

  • Nội dung: Bóng chuyền
  • Thời gian: 7h00 đến 11h00 các ngày thứ 3 và thứ 5 trong tuần.

        6.  Yêu cầu đối với sinh viên:

             Lên lớp đúng giờ, trang phục lên lớp đúng quy định của nhà trường.

(25473 lần xem)