Thông báo v/v tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh - sinh viên năm học 2014 - 2015

21/08/2014 23:39
Thông báo v/v tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh - sinh viên năm học 2014 - 2015 Căn cứ luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 do Quốc hội ban hành. Căn cứ quy định số 58/QĐ-ĐHM-CTSV ngày 20/8/2013 của Viện Đại học Mở Hà nội về việc thu bảo hiểm y tế của sinh viên năm học 2014-2015.
Tags: BHYT, thông báo,

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo:

Mức thu BHYT: 289.800đ (Hai trăm tám chín ngàn tám trăm đồng)

Sinh viên các lớp khóa 0011B, 1210A, 1310A

Địa điểm thu: Cơ sở 2 Khoa CNTT – 96 Định Công, Thanh Xuân

TT

KHÓA

NGÀY THU

THỜI GIAN

1

2011 (Đại học, Cao đẳng)

26/08/2014

29/08/2014

 

Buổi sáng: 8g00-11g00

Buổi chiều: 13g30-16g00


 

2

                   2012

         27/08/2014

28/08/2014

Buổi sáng : 8g00-11g00
Buổi chiều: 13g30-16g00

3

                     2013

         26/08/2014
         27/8/2014

Buổi sáng: 8g00-11g00
Buổi chiều :13g30-16g00

    Yêu cầu sinh viên khi đóng BH kiểm tra ngày sinh, và điền giới tính vào danh sách nộp BH.

(32788 lần xem)