Thông báo v/v Mở bổ sung một số lớp tín chỉ cho HK1 năm học 2014-2015

04/09/2014 18:36
Căn cứ số liệu đăng kí tín chỉ học kì 1 năm học 2014-2015 và đề nghị của các Cố vấn học tập, khoa CNTT thông báo mở thêm một số lớp tín chỉ như sau
  1. Môn Lập trình Web: thêm 01 lớp
  2. Môn Lập trình cho thiết bị di động: thêm 01 lớp
  3. Môn Phân tích thiết kế hệ thống: thêm 01 lớp
  4. Môn Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu: thêm 01 lớp

Các lớp tín chỉ trên hiện đã được cập nhật trên hệ thống CTMS và cho phép sinh viên đăng kí từ 15:00 ngày 05/09/2014.
(Ngoài các lớp trên, khoa còn nới chỉ tiêu ở các lớp đã mở cho tới giới hạn dung lượng của từng phòng học)

(22168 lần xem)