Thông báo v/v Huỷ một số lớp tín chỉ học kì 1 năm học 2014-2015

06/09/2014 15:29
Thông báo v/v Huỷ một số lớp tín chỉ học kì 1 năm học 2014-2015 Căn cứ kết quả đăng kí và điều chỉnh đăng kí đến hết ngày 05/09/2014, khoa CNTT thông báo:

1. Huỷ một số lớp tín chỉ sau do có số lượng đăng kí quá thấp

Lớp
Môn
Giảng viên
Lịch dự kiến
Thứ Ngày Tháng Ca Phòng
AAB2042014.9 Cơ sở lập trình C.Như 2 8 9 C 24
AAB2042014.11 Cơ sở lập trình C.Như 2 8 9 C 24
AAZ7192014.9 Chuyên đề thực tập chuyên ngành T.Long a 5 4 9 T 42
AAB2092014.5 Giải tích 2 C.Thùy 6 5 9 c 24
AAW6022014.3 Hệ quản trị CSDL T.Hòa 3 9 9 S 22
AAW6022014.5 Hệ quản trị CSDL T.Hòa 7 13 9 C 23
AAG3022014.5 Ngôn ngữ thiết kế Web C.Như 5 4 9 C 21
AAB4012014.10 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật C.Xuân 5 4 9 S 42
AAB4012014.13 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật C.Xuân 5 4 9 S 42
AAB4062014.5 Đại số và hình giải tích T.Tuấn 4 3 9 C 21
MHN2122014.5 Tiếng Anh cơ bản 2 C.Lan 6 5 9 C 22
MHN2122014.6 Tiếng Anh cơ bản 2 C.Lan 6 5 9 C 22
MHN3132014.10 Tiếng Anh cơ bản 3 C.Lan 5 4 9 S 22
MHN3132014.15 Tiếng Anh cơ bản 3 C.Lan 5 4 9 S 22
MHN5182014.10 Xác suất và thống kê toán học C.Trang 3 9 9 s 52
MHN5182014.11 Xác suất và thống kê toán học C.Trang 3 9 9 s 52
AAB3192014.2 Toán rời rạc T.Địch 3 9 9 C 24

2. Các lớp cùng môn còn lại với các lớp bị huỷ trên hiện đã được nới chỉ tiêu và thời hạn trên hệ thống CTMS để sinh viên tiếp tục đăng kí.

3. Lớp Anh văn 3 (MHN3132014.11, MHN3132014.11 - giảng viên Nguyễn Lan Phương)  chuyển sang giảng viên Nguyễn Thị Thuý Lan

(25812 lần xem)