Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 1 năm học 2014-2015

15/09/2014 14:46
Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 1 năm học 2014-2015 Khoa CNTT thông báo lịch thu học phí học kỳ 1 năm học 2014-2015 như sau
  1. Đối tượng:
    • + Hệ Đại học Chính quy
    • + Hệ Cao đẳng
  2. Địa điểm thu: Cơ sở 2 Khoa CNTT – 96 Định Công, Thanh Xuân
  3. Thời gian:

TT

KHÓA
/ĐỐI TƯỢNG

NGÀY THU

THỜI GIAN

MỨC THU
(theo qui định)

1

0011B

23,30/9/2014

13g30-16g00

170.000Đ/1 tín chỉ

2

1210A

24/9/2014

1/10/2014

13g30-16g00

170.000Đ/1 tín chỉ

3

1310A

25/9/2014

2/10/2014

13g30-16g00

170.000Đ/1 tín chỉ

4

0711B

25/9/2014

2/10/2014

13g30-16g00

141.000Đ/1 tín chỉ

5

Song bằng

25/9/2014

13g30-16g00

204.000Đ/1 tín chỉ

(Sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí không được quyền đăng ký học học kì tiếp theo)

(22477 lần xem)