Thông báo lịch khám sức khỏe cho sinh viên năm cuối tốt nghiệp năm 2015

22/09/2014 15:17
Thông báo lịch khám sức khỏe cho sinh viên năm cuối tốt nghiệp năm 2015 Viện ĐH Mở HN tổ chức Khám sức khỏe cho sinh viên năm cuối khoa CNTT (tốt nghiệp năm 2015)
  • Thời gian: Sáng chủ nhật, ngày 28/09/2014
  • Địa điểm: CS2 khoa CNTT
Khoa Công nghệ Thông tin bổ sung thông báo về việc khám sức khỏe cho sinh viên năm cuối như sau:
 
1. Thời gian khám: ngày 28/09/2014 (từ 7h30 – 11h00)
2. Địa điểm: cơ sở 2 Khoa Công nghệ Thông tin.
 
3. Chia ca khám sức khỏe như sau:

Lớp

Số sinh viên

Từ 7h30 – 9h00

11B1

69

11B2

67

11B3

63

Từ 9h00- 10h00

11B4

61

11B5

59

Từ 10h00 – 11h00

11B6

60

711B1

46

711B2

45

  • Chú ý: sinh viên đến đúng giờ và không ăn sáng (để xét nghiệm máu được chính xác).

(32303 lần xem)