Thông báo Kế hoạch Tốt nghiệp khóa 0011B và danh sách giảng viên giới thiệu tham gia hướng dẫn ĐATN HK1, 2014-2015

24/09/2014 09:28
Thông báo Kế hoạch Tốt nghiệp khóa 0011B và danh sách giảng viên giới thiệu tham gia hướng dẫn ĐATN HK1, 2014-2015 Khoa CNTT thông báo kế hoạch Tốt nghiệp khóa 0011B và danh sách giảng viên giới thiệu tham gia hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) HK1, 2014-2015 như sau:

1. Bản kế hoạch tốt nghiệp cho SV khóa 2011-2015, đợt 1 (xét TN tháng 1/2015)

Kế hoạch tốt nghiệp khoá 0011B

 

2. Danh sách các thầy/cô tham gia hướng dẫn ĐATN

Danh sách giới thiệu Giảng viên tham gia hướng dẫn

3. Mẫu đơn đăng ký đề tài (file đính kèm) nộp theo mục số 4 trong Kế hoạch trên

(Ngoài ra, sinh viên cần đăng ký thông tin đồ án vào hệ thống CTMS tại địa chỉ http://student.fithou.net.vn/totnghiep theo đúng thông tin trong Đơn đăng ký đề tài sẽ nộp.)

(26719 lần xem)