Thông báo v/v Chi trả học phí cho đối tượng thuộc diện chính sách

20/08/2014 21:55
Khoa CNTT thông báo về việc chi trả tiền miễn giảm học phí kỳ 1 năm 2013-2014 cho đối tượng được hưởng chế độ chính sách ưu đãi giáo dục như sau:

Từ ngày 20/08 đến hết ngày 25/08 yêu cầu sinh viên có tên trong danh sách kèm theo đến trực tiếp cơ sở 2 để nhận tiền miễn, giảm học phí theo chế độ của từng đối tượng theo quy định.

  • Khi đi sinh viên phải mang theo chứng minh thư và thẻ sinh viên để đối chiếu.
  • Hết ngày 25/8 sinh viên nào không đến nhận thì Khoa sẽ gửi lại danh sách và tiền lại cho phòng kế hoạch tài chính theo quy định.
(21085 lần xem)