Thông báo v/v thu bổ sung học phí học kỳ 1 năm học 2014-2015

22/10/2014 16:27
Thông báo v/v thu bổ sung học phí học kỳ 1 năm học 2014-2015 Khoa Công nghệ Thông tin - Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch thu bổ sung học phí học kỳ 1 năm học 2014-2015 như sau:
Tags: học phí,
  1. Địa điểm thu HP: Cơ sở 2 Khoa CNTT – 96 Định Công, Thanh Xuân
 
        2. Thời gian:
TT KHÓA NGÀY THU THỜI GIAN MỨC THU
1 0011B 29/10/2014 13g30-16g00 170.000Đ/1 tín chỉ
2 1210A 29/10/2014 13g30-16g00 170.000Đ/1 tín chỉ
3 1310A 29/10/2014 13g30-16g00 170.000Đ/1 tín chỉ
4 711B1, 711B2 29/10/2014 13g30-16g00 141.000Đ/1 tín chỉ
5 Song bằng 29/10/2014 13g30-16g00 204.000Đ/1 tín chỉ
(22767 lần xem)