Thông báo v/v Triển khai Chuyên đề TN (CĐTN) cho sinh viên nhập học năm 2011

09/11/2014 16:02
Thông báo v/v Triển khai Chuyên đề TN (CĐTN) cho sinh viên nhập học năm 2011 Theo kế hoạch tổ chức tốt nghiệp (sớm) cho những sinh viên học theo học chế Tín chỉ đủ điều kiện, khoa CNTT thông báo tổ chức cho SV năm cuối nhận chuyên đề tốt nghiệp như sau:
  1. SV đăng ký làm Chuyên đề Tốt nghiệp qua cố vấn học tập.
    Thời hạn từ nay đến hết ngày 12/11/2014
  2. Ngày 18/11/2014, sinh viên nhận đề tài Tốt nghiệp tại CS2.
(7301 lần xem)