Thông báo v/v Hủy kế hoạch triển khai Chuyên đề TN (CĐTN) cho đợt tháng 1/2015

17/11/2014 12:06
Thông báo v/v Hủy kế hoạch triển khai Chuyên đề TN (CĐTN) cho đợt tháng 1/2015 Căn cứ số lượng sinh viên đăng kí làm Chuyên đề Tốt nghiệp cho đợt tháng 1/2015.

Khoa CNTT thông báo:

  1. Huỷ kế hoạch triển khai Chuyên đề Tốt nghiệp đợt tháng 1/2015 do số lượng sinh viên đăng kí quá ít.
  2. Các đợt tốt nghiệp khác sẽ có trong các kế hoạch tiếp theo.
(15815 lần xem)