Thông báo Lịch nhận đề tài Chuyên đề tốt nghiệp tháng 11/2014

26/11/2014 08:00
Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên 0711B theo kịp tiến độ đã định trong chương trình đào tạo đồng thời xem xét đơn đề nghị thực hiện Chuyên đề tốt nghiệp của một số sinh viên 0011B đủ điều kiện.

Khoa CNTT thông báo: các SV khóa 0011B, 0711B đã đăng ký xin làm Chuyên đề tốt nghiệp đến nhận đề tại Khoa, cụ thể như sau:

  • Thời gian: thứ Sáu ngày 28/11/2014
    • các lớp Cao đẳng: 14h30;  
    • các lớp Đại học: 15h10
  • Địa điểm: Văn phòng cơ sở 2
  • SV đi nhận đề mang theo giấy tờ tùy thân để kiểm tra 
(21111 lần xem)