Thông báo v/v Thay đổi lịch nộp Quyển báo cáo Chuyên đề tốt nghiệp

23/12/2014 17:36
Lịch nộp báo cáo Chuyên đề tốt nghiệp được chuyển tới ngày 29/12/2014

Do trùng lịch với một số công tác của Viện ĐH Mở HN, Khoa CNTT thông báo thay đổi ngày nộp các báo cáo Chuyên đề tốt nghiệp (và đĩa chương trình) từ 25/12/2014 (theo Thông báo v/v chuẩn bị tốt nghiệp cho SV làm Đồ án & CĐTN ) thành Thứ Hai ngày 29/12/2014 (từ 14h-16h).

Các thông tin khác không thay đổi so với thông báo trước

(17521 lần xem)