Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ học ki II năm học 2014-2015

30/12/2014 15:50
Căn cứ số liệu đăng kí tín chỉ đến hết ngày 29/12/2014, khoa CNTT thông báo một số điều chỉnh với các lớp tín chỉ như sau
  1. Huỷ một số lớp tín chỉ do số lượng đăng kí quá thấp theo danh sách sau
    Một số lớp bị huỷ do số lượng đăng kí quá thấp
  2. Nới chỉ tiêu các lớp còn lại đến dung lượng cho phép của phòng học, đồng thời mở chế độ đăng kí học cải thiện.
  3. Sinh viên có thể tiếp tục đăng kí thông qua Cố vấn học tập trong đợt điểu chỉnh (đến ngày 02/01/2015)
  4. Mời thầy Thái Thanh Tùng giảng dạy lớp AAN5022014.7 (môn An ninh và bảo mật dữ liệu) do thầy Đỗ Xuân Chợ bận công tác.
  5. Các SV đăng ký ĐATN hoặc CĐTN sẽ được thông báo kế hoạch tốt nghiệp cụ thể trong thời gian tới, các nguyện vọng khác GVCN hướng dẫn các SV làm đơn theo quy định nộp cho cô Thủy ở CS1 (có xác nhận của GVCN).
(25693 lần xem)