Thông báo V/v Tổ chức thi và Bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên các hệ

06/01/2015 15:25
Thông báo V/v Tổ chức thi và Bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên các hệ Đợt thi và bảo vệ tốt nghiệp tháng 1/2015 này sẽ có những sinh viên theo học ngành Công nghệ Thông tin tại khoa CNTT theo học chế Tín chỉ thi và bảo vệ tốt nghiệp sớm trước 1 học kì so với chương trình đào tạo đã thiết kế.
Căn cứ theo kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015 và kế hoạch Tốt nghiệp cho sinh viên chính quy năm 2014 (đã ban hành), Ban chủ nhiệm Khoa quyết định tổ chức lịch thực hiện Bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2011-2015, thi chuyên đề tốt nghiệp sinh viên Đại học và Cao đẳng khóa 2011-2014 và tốt nghiệp Liên thông khóa 2012-2014, theo nội dung sau:
  • Sinh viên Liên thông (Theo quyết định của Viện Đại học Mở Hà Nội).

1.      Thời gian: Ngày 9-10/01/2015

2.      Các môn tốt nghiệp:

-         Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Thời gian: 13h00 ngày 09/01/2015

-         Chuyên đề thực hành.

-         Thời gian: 7h30 ngày 10/01/2015

  • Sinh viên Đại học và Cao đẳng hệ chính quy (Theo quyết định của Khoa CNTT).

1.      Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Thời gian: 13h00 ngày 09/01/2015

2.      Thi tốt nghiệp:

-    Chuyên đề công nghệ phần mềm ứng dụng.

Thời gian: 13h00 ngày 09/01/2015

-         Chuyên đề lập trình ứng dụng.

-         Thời gian: 7h30 ngày 10/01/2015

  • Danh sách hội đồng bảo vệ đồ án tháng 1, năm 2015:

Danh sách hội đồng bảo vệ đồ án tháng 1 năm 2015

(19315 lần xem)