Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ học kì II năm học 2014-2015 (TB số 2)

07/01/2015 19:34
Khoa CNTT thông báo mở thêm và điều chỉnh một số lớp tín chỉ cho học kì II năm học 2014-2015 như sau
  1. Mở thêm 01 lớp Quản lý dự án, cho phép sinh viên đăng kí thêm và điều chỉnh sang lớp mới. Đến ngày 11/01/2014 (hết hạn huỷ đăng kí để điều chỉnh), khoa sẽ tiến hành điều chuyển các đăng kí cuối cùng - không bị trùng lịch từ lớp AAB7152014.2 sang lớp AAB7152014.3 để đảm bảo điều kiện học tập cho sinh viên.
  2. Mở thêm thời hạn đăng kí cho một số lớp còn chỉ tiêu để sinh viên tiếp tục đăng kí

(lớp và thời hạn cụ thể từng lớp, sinh viên xem trong trang đăng kí tín chỉ)

(25571 lần xem)