Danh sách GV được khoa CNTT giới thiệu hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp đợt học kì 2 năm học 2014-2015

08/01/2015 22:58
Danh sách GV được khoa CNTT giới thiệu hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp đợt học kì 2 năm học 2014-2015 Sinh viên có nguyện vọng làm đồ án tốt nghiệp liên lạc với giảng viên để được tư vấn đề tài và đăng kí theo mẫu sau

Theo Kế hoạch tốt nghiệp học kì 2 năm học 2014-2015 đã công bố, khoa CNTT giới thiệu danh sách giảng viên tham gia hướng dẫn đồ án tốt nghiệp như sau:

Danh sách GV được khoa CNTT giới thiệu hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp

Mẫu phiếu đăng kí đính kèm

(9191 lần xem)