Thông báo v/v hoàn thiện hồ sơ đối tượng chính sách học kỳ 2 năm học 2014-2015

21/01/2015 10:29
Khoa CNTT thông báo hoàn thiện hồ sơ đối tượng chính sách học kỳ 2 năm học 2014-2015 như sau:
Tags:

Hồ sơ phải nộp: Theo đối tượng cụ thể trong  thông tư hướng dẫn

Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Khoa - Cơ sở 2

Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2015.

Lưu ý:

  • Đối tượng con người Thương binh + Bệnh binh + con người tai nạn lao động đã có tên trong quyết định công nhận của học kỳ 1 thì kỳ 2 không phải nộp.
  • Đối tượng chưa nộp hồ sơ và đối tượng khác phải nộp hồ sơ đầy đủ theo Thông tư hướng dẫn.
(3412 lần xem)