Thông báo v/v thu học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015

23/01/2015 11:44
Thông báo v/v thu học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015 Khoa Công nghệ Thông tin - Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch thu học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015 như sau:
  • Địa điểm thu HP: Cơ sở 2 Khoa CNTT – 96 Định Công, Thanh Xuân
  • Thời gian:
TT KHÓA NGÀY THU THỜI GIAN MỨC THU
1 0011B

29/1/2015

4/2/2015
13g30-16g00 170.000Đ/1 tín chỉ
2 1210A

30/1/2015

5/2/2015
13g30-16g00 170.000Đ/1 tín chỉ
3 1310A

29/1/2015

4/2/2015
13g30-16g00 170.000Đ/1 tín chỉ
4 711B1, 711B2 29/1/2015 13g30-16g00 141.000Đ/1 tín chỉ
5 Song bằng 29/1/2015 13g30-16g00 204.000Đ/1 tín chỉ
(25531 lần xem)