Danh sách SV nhận tiền miễn giảm học phí kỳ 2 năm học 2013-2014 và kỳ 1 năm học 2014-2015

27/01/2015 07:40
Danh sách sinh viên nhận tiền miễn giảm học phí kỳ 2 năm học 2013-2014 và kỳ 1 năm học 2014-2015
Tags: học phí,
Thời gian: 13h30 chiều thứ 7 (ngày 31 tháng 01 năm 2015)
Địa điểm: Văn phòng Khoa CNTT cơ sở 2.
    Danh sách sinh viên nhận tiền miễn, giảm học phí kỳ 2 năm học 2013 - 2014
 
 
Danh sách sinh viên nhận tiền miễn, giảm học phí kỳ 1 năm học 2014 - 2015
 
(7668 lần xem)