Thông báo kết quả duyệt Đồ án tốt nghiệp khóa 2011 - 2015 đợt 2

29/01/2015 10:18
Thông báo kết quả duyệt Đồ án tốt nghiệp khóa 2011 - 2015 đợt 2 Có 121 sinh viên được duyệt và 01 sinh viên không được duyệt làm Đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2015. Các SV đăng kí theo nhóm cần nộp thêm bản phân công.

Khoa Công nghệ Thông tin - Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo kết quả xét duyệt đồ án tốt nghiệp khóa 0011B đợt 2 năm 2015.

 Kết quả phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp khóa 2011 - 2015

 Kết quả phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp khóa 2011 - 2015

 Kết quả phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp khóa 2011 - 2015

 Kết quả phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp khóa 2011 - 2015

 Kết quả phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp khóa 2011 - 2015

(34310 lần xem)