Lịch ôn thi liên thông từ Cao đẳng lên Đại học (tháng 9, 10 năm 2011)

23/09/2011 22:44
Khoa CNTT thông báo Lịch ôn thi liên thông từ Cao đẳng lên Đại học.
Tags:
Thứ/Ngày Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
26/09 Toán rời rạc
T. Sơn
Phòng 23
       
27/09   Toán rời rạc
T. Sơn
Phòng 23
     
28/09     Cơ sở Lập trình
T. Long A
Phòng 23
   
29/09       Cơ sở Lập trình
T. Long A
Phòng 23
 
30/09         Toán rời rạc
T. Sơn
Phòng 23
03/10 Toán rời rạc
T. Sơn
Phòng 23
       
04/10   Toán rời rạc
T. Sơn
Phòng 23
     
05/10     Cơ sở Lập trình
T. Long A
Phòng 23
   
06/10       Cơ sở Lập trình
T. Long A
Phòng 23
 
07/10         Toán rời rạc
T. Sơn
Phòng 23
11/10   Cơ sở Lập trình
T. Long A
Phòng 23
     
13/10       Cơ sở Lập trình
T. Long A
Phòng 23
 

Ghi chú

  1. Lệ phí ôn tập: 600.000 đ
  2. Thời gian nộp lệ phí: từ 13h đến 17h Chủ nhật ngày 25/09/2011
  3. Địa điểm nộp lệ phí: Văn phòng CS2 - Khoa CNTT (96 Định Công)
  4. Địa điểm ôn tập: Cơ sở 2 - khoa CNTT
  5. Thời gian ôn tập: từ 18h đến 20h30 (các ngày ghi trong lịch trên)
(4043 lần xem)