Thông báo v/v Thu phí dự thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2015

10/02/2015 20:03
Thông báo v/v Thu phí dự thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2015 Theo kế hoạch của Viện Đại học Mở Hà Nội về việc thi chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ đợt 1 năm 2015.

Khoa Công nghệ Thông tin triển khai thu phí dự thi như sau:

  1. Thời gian thu: Chiều thứ 4 ngày 04/03/2015
  2. Địa điểm: Văn phòng Khoa cơ sở 2
  3. Cán bộ thu: Cô Nhân
  4. Hình thức thu: Cán bộ lớp đại diện thu và tập hợp theo lớp (kèm theo danh sách có chữ ký).

Chi tiết kế hoạch thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 1 năm 2015 xem tại đây

(32837 lần xem)