Thông báo Kết quả kiểm tra tiến độ đồ án lần 1 và thay đổi lịch kiểm tra tiến độ lần 2

28/02/2015 10:05
Thông báo Kết quả kiểm tra tiến độ đồ án lần 1 và thay đổi lịch kiểm tra tiến độ lần 2 Lịch kiểm tra tiến độ lần 2 có thay đổi so với kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên khoá 0011B đã công bố

Khoa CNTT thông báo Lịch Kiểm tra tiến độ lần 2 mới thay đổi so với kế hoạch

  • SV nộp xác nhận của GVHD về kết quả tiến độ lần 2: thứ Năm ngày 9/4/2015
  • SV báo cáo tiến độ đồ án lần 2: thứ Bảy ngày 11/4/2015
    (các nội dung khác không thay đổi so với kế hoạch)

và thông báo Kết quả kiểm tra tiến độ lần 1
Lưu ý: 02 sinh viên chưa thực hiện kiểm tra tiến độ và chưa đạt tiên độ lần 1 cần làm việc với GVHD về chuyên môn và có xác nhận của GVHD về việc này nộp về Khoa (mẫu tự làm) cho cô Thủy. Nếu không sẽ bị xem xét xử lý ở lần kiểm tra tiến độ thứ 2

 

(9085 lần xem)