Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 2 (đợt 2) năm học 2014-2015

02/03/2015 13:09
Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 2 (đợt 2) năm học 2014-2015 Khoa Công nghệ Thông tin - Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch thu học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015 như sau:
  •  Địa điểm thu HP: Cơ sở 2 Khoa CNTT – 96 Định Công, Thanh Xuân
  • Thời gian:
STT Khóa Ngày thu Thời gian Mức thu
1 1410A 12,18/3/2015 13g30-16g00 170.000Đ/1 tín chỉ
2 0011B 13/3/2015 13g30-16g00 170.000Đ/1 tín chỉ
3 1210A 13/3/2015 13g30-16g00 170.000Đ/1 tín chỉ
4 1310A 12/3/2015 13g30-16g00 170.000Đ/1 tín chỉ
(7469 lần xem)