Thông báo v/v Công nhận SV hoàn thành chương trình Tuần sinh hoạt công dân năm 2014-2015

04/03/2015 14:45
Khoa CNTT thông báo danh sách công nhận SV hoàn thành chương trình Tuần sinh hoạt công dân năm 2014-2015 như sau:
  1. Danh sách sinh viên hoàn thành chương trình Tuần sinh hoạt công dân năm 2014-2015 xem tại đây.
  2. Những sinh viên chưa hoàn thành phải chủ động tham gia các đợt học của Khóa sau để đủ điều kiện xét tốt nghiệp sau này.
(9255 lần xem)