Thông báo v/v Yêu cầu sinh viên hoàn thiện hồ sơ tốt nghiệp

10/03/2015 15:26
Phòng Quản lý Đào tạo yêu cầu: Sinh viên nộp các hồ sơ còn thiếu cho phòng Quản lý Đào tạo (gặp cô Thanh Hà, trong giờ hành chính), trước 12/3/2015

nếu sinh viên nào sau đây không hoàn thiện hồ sơ đúng hạn sẽ không được công nhận tốt nghiệp vào đợt này.   

           Họ tên               Lớp           Hồ sơ còn thiếu

 Hồ Thị Kiều Trang      11B5       Bản công chứng  Bằng tốt nghiệp THPT 

 Trần Văn Dũng           711B2     Bằng tốt nghiệp THPT (bản gốc)

 Trịnh Thị Thảo            711B2     Nộp lại toàn bộ hồ sơ xét tốt nghiệp

    
(21569 lần xem)