Sinh viên khóa 2011 bắt đầu học từ tuần 03/10/2011

25/09/2011 23:17
Do có một số thay đổi trong lịch nhập học nên thời gian bắt đầu vào học của sinh viên khóa 2011 sẽ được bắt đầu từ tuần 03/10/2011
Tags:

Khoa CNTT thông báo một số thay đổi với lịch vào học của sinh viên khóa 2011 như sau:

  1. Ngày 02/10/2011: Sinh viên xem danh sách phân lớp chuyên ngành trên website của khoa.
  2. Ngày 03/10/2011: Các lớp khóa 2011 sinh hoạt lớp theo Thời khóa biểu
  3. Ngày 04/10/2011: Các lớp khóa 2011 bắt đầu học theo Thời khóa biểu
(2474 lần xem)