Thông báo Lịch nhận đề thực hành tốt nghiệp đối với SV diện thi lại/ thi bổ sung tốt nghiệp

29/03/2015 09:30
14h ngày 02/04/2015, tại VP khoa CS2, khoa tiến hành cho nhận đề thực hành tốt nghiệp đối với SV diện thi lại/thi bổ sung môn tốt nghiệp
Tags:

Đối tượng: những sinh viên từ khoá 0010B trở về trước đã có đơn xin thi bổ sung/thi lại tốt nghiệp.

Ngoài ra, những SV 0010B trở về trước còn nợ môn, chưa làm TN đợt này cần phải làm đơn xin xét chuyển hệ đào tạo từ niên chế sang tín chỉ để hoàn thiện tiếp chương trình đào tạo và tốt nghiệp.

(18273 lần xem)