Danh sách sinh viên khóa 2011 dự thi và đạt điểm TOEIC từ 250 trở lên

02/10/2011 13:07
Khoa CNTT thông báo và chúc mừng các tân sinh viên có tên sau đây đã đạt điểm thi TOEIC từ 250 trở lên (cập nhật ngày 01/10/2011)
Tags:

 

TT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

TOEIC

1

Vũ Đình Tùng

Lâm

14/02/1993

740

2

Trần Khoa

Bách

19/02/1993

720

3

Nguyễn Thanh

Tùng

02/12/1993

630

4

Vũ Huy

Hùng

13/04/1993

550

5

Đặng Xuân

Bách

15/08/1989

530

6

Nguyễn Thế

Quý

20/09/1993

475

7

Nguyễn Trần Phan

17/06/1993

470

8

Dương Thành

Long

15/06/1993

460

9

Cao Minh

Hoàng

12/10/1993

440

10

Vũ Hoàng

Long

15/09/1993

435

11

Lê Hoàng

Quân

06/05/1993

435

12

Hoàng Kim

Quý

15/03/1993

435

13

Đào Đức

Trung

20/04/1993

435

14

Bùi Văn

Thanh

27/06/1993

430

15

Nguyễn Thanh

Lựu

02/11/1993

425

16

Trương Trung

Hiếu

01/11/1993

420

17

Đinh Ngọc Lê

Quân

30/04/1993

420

18

Lương Nhữ Thái

Uyên

21/12/1993

415

19

Trịnh Trí

Dũng

22/08/1993

405

20

Nguyễn Duy

Phong

17/03/1993

405

21

Nguyễn Hữu

Quang

24/07/1993

400

22

Trần Hải

Tùng

26/07/1993

400

23

Nguyễn Ngọc Hồng

Dương

25/11/1993

390

24

Vũ Chí

Thành

23/12/1993

390

25

Nguyễn Hoàng

Minh

10/04/1993

375

26

Vũ Thị Thu

Thảo

21/06/1993

375

27

Vũ Trí

Trung

16/07/1993

375

28

Lê Quang

Hữu

15/06/1993

360

29

Nguyễn Trọng

Quyết

13/06/1993

360

30

Phùng Thị Kim

Chi

06/04/1993

355

31

Nguyễn Đăng

20/03/1993

350

32

Phan Duy

Mạnh

12/06/1993

340

33

Đinh Tuấn

Anh

22/11/1993

330

34

Lê Bảo

Duy

16/12/1993

330

35

Nguyễn Thị

Xuân

22/05/1992

330

36

Hoàng Minh

Hướng

02/11/1992

325

37

Phạm Thị Huyền

Trang

28/10/1993

325

38

Phạm Thị Hồng

Nhung

26/09/1993

320

39

Nguyễn Quang

Trung

17/12/1993

320

40

Doãn Thành

Trung

17/01/1993

315

41

Mai Tiến

Tùng

14/02/1993

315

42

Phạm Thanh

Tùng

27/04/1993

315

43

Nguyễn Tuấn

Anh

17/01/1993

310

44

Phạm Như

Sơn

18/12/1993

310

45

Đinh Ngọc

Tân

29/10/1993

310

46

Phạm Vũ Thanh

Bình

05/10/1993

305

47

Hoàng Văn

Huy

20/08/1993

305

48

Khuất Quang

Huy

27/09/1993

305

49

Nguyễn Xuân

Trường

01/10/1989

305

50

Nguyễn Hữu Nhật

Tuấn

07/08/1993

305

51

Phạm Thị

Hằng

19/06/1993

300

52

Nguyễn Hữu

Toàn

07/11/1993

300

53

Hoàng Thị Huyền

Trang

30/12/1993

300

54

Tạ Khắc

Chiệu

03/10/1993

295

55

Khương Công Thanh

Đức

03/07/1993

295

56

Nguyễn Văn

Hưng

21/05/1992

295

57

Kiều Chí

Kiên

22/08/1993

295

58

Đỗ Thành

Long

13/11/1993

295

59

Hà Thanh

Luân

23/10/1993

295

60

Nguyễn Đức

Mạnh

25/03/1993

295

61

Trần Thị

Tâm

29/12/1993

295

62

Nguyễn Tuấn

Hiệp

24/01/1993

290

63

Trần Thị

Liên

25/12/1993

290

64

Tạ Văn

Phúc

26/01/1993

290

65

Nguyễn Thị Bích

Phương

05/12/1993

290

66

Lê Đức

Anh

22/08/1993

285

67

Ngô Chí

Hiếu

08/08/1993

285

68

Hồ Ngọc

Khánh

26/01/1992

285

69

Nguyễn Đình Võ

Hiệp

29/08/1993

280

70

Bùi Văn

Lượng

01/09/1993

280

71

Lê Anh

Tuấn

19/05/1993

280

72

Nguyễn Thị Bạch

Vân

19/10/1993

280

73

Phạm Minh       

 Thịnh

25/08/1993

275

74

Đặng Đình Tuấn

Anh

27/10/1993

275

75

Lê Tuấn

Anh

13/09/1993

275

76

Nguyễn Tuấn

Anh

28/04/1992

275

77

Nguyễn Tuấn

Giang

28/09/1993

275

78

Vũ Thị

Hường

06/11/1992

275

79

Hồ Thị Kiều

Trang

13/10/1993

275

80

Nguyễn Quang

Trọng

10/11/1992

275

81

Trịnh Tuấn

Anh

06/06/1993

270

82

Nguyễn Văn

Hải

25/11/1993

270

83

Nguyễn Thị Thanh

Hương

17/09/1993

270

84

Nguyễn Thị Thu

Hường

08/01/1993

270

85

Vũ Thị

Ly

24/04/1993

270

86

Nguyễn Đức

Thạnh

17/12/1992

270

87

Nguyễn Thị

Thoài

05/09/1993

270

88

Phạm Thị Thu

Thủy

06/07/1993

270

89

Nguyễn Tuấn

Anh

14/06/1993

265

90

Trần Văn

Cường

23/08/1993

265

91

Nguyễn Văn

Hùng

15/08/1990

265

92

Nguyễn Thành

Linh

07/08/1993

265

93

Nguyễn Thị Thảo

Ly

21/11/1993

265

94

Nguyễn Thị

Nga

17/02/1993

265

95

Lục Văn

Nhiệm

14/11/1993

265

96

Bùi Thị

20/11/1993

260

97

Nguyễn Thị

Nga

03/04/1993

260

98

Lê Thị Kiều

Oanh

04/07/1993

260

99

Lê Thị

Sen

23/06/1993

260

100

Lê Thanh

Tuyên

04/11/1993

260

101

Nguyễn Xuân

Vương

20/08/1993

260

102

Đỗ Văn

Cảnh

12/04/1993

255

103

Lê Đức

Cường

23/06/1992

255

104

Nguyễn Văn

Cường

06/04/1993

255

105

Vũ Thị

Hoa

08/11/1993

255

106

Hoàng Văn

Ngọc

02/12/1993

255

107

Đàm Thái

Sơn

27/07/1993

255

108

Lê Thị

Thương

01/02/1992

255

109

Nguyễn Thị

Xuân

21/02/1993

255

110

Lê Thị

An

24/06/1993

250

111

Trần Thị

Bích

08/02/1993

250

112

Đỗ Mạnh

Cường

27/07/1993

250

113

Đỗ Văn

Đông

13/10/1993

250

114

Phạm

Dũng

 

250

115

Phạm Đức

Giáp

20/07/1993

250

116

Nguyễn Đông

Hải

09/08/1993

250

117

Trịnh Sơn

Hiển

19/09/1993

250

118

Nguyễn Đức

Hiệp

03/09/1993

250

119

Trịnh Xuân

Hiệp

02/03/1993

250

120

Nguyễn

Hoàng

21/09/1993

250

121

Nguyễn Quang

Huân

30/08/1991

250

122

Phạm

Hùng

16/05/1992

250

123

Hán Thị Thanh

Hương

22/11/1993

250

124

Nguyễn Ngọc

Khánh

01/04/1992

250

125

Đinh Thị

Thảo

15/09/1993

250

126

Kiều Văn

Thiết

11/10/1993

250

127

Ngô Phương

Thúy

13/07/1993

250

128

Phạm Thị

Vân

12/10/1993

250

Sinh viên đạt điểm TOEIC & THĐC và có nguyện vọng miễn học & miễn thi các môn tương ứng đăng ký với cô Tuyết (tại Trung tâm Hướng nghiệp & Hỗ trợ sinh viên) để nhận Chứng nhận Kết quả Thi.

(4143 lần xem)