Danh sách sinh viên khóa 2011 dự thi và đạt yêu cầu môn Tin học đại cương

02/10/2011 13:38
Khoa CNTT thông báo và chúc mừng các tân sinh viên có tên sau đã đạt yêu cầu kì thi kiểm tra chất lượng của môn Tin học đại cương. (cập nhật ngày 01/10/2011)
Tags:

 

TT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

THĐC

1

Vũ Đình Tùng

Lâm

14/02/1993

Đạt

2

Nguyễn Thanh

Tùng

02/12/1993

Đạt

3

Vũ Huy

Hùng

13/04/1993

Đạt

4

Đặng Xuân

Bách

15/08/1989

Đạt

5

Nguyễn Thế

Quý

20/09/1993

Đạt

6

Dương Thành

Long

15/06/1993

Đạt

7

Hoàng Kim

Quý

15/03/1993

Đạt

8

Đào Đức

Trung

20/04/1993

Đạt

9

Nguyễn Duy

Phong

17/03/1993

Đạt

10

Nguyễn Hoàng

Minh

10/04/1993

Đạt

11

Nguyễn Đăng

20/03/1993

Đạt

12

Phạm Thị Huyền

Trang

28/10/1993

Đạt

13

Nguyễn Hữu Nhật

Tuấn

07/08/1993

Đạt

14

Khương Công Thanh

Đức

03/07/1993

Đạt

15

Nguyễn Văn

Hưng

21/05/1992

Đạt

16

Hà Thanh

Luân

23/10/1993

Đạt

17

Nguyễn Đức

Mạnh

25/03/1993

Đạt

18

Nguyễn Tuấn

Hiệp

24/01/1993

Đạt

19

Nguyễn Đình Võ

Hiệp

29/08/1993

Đạt

20

Đặng Đình Tuấn

Anh

27/10/1993

Đạt

21

Nguyễn Thị

Thoài

05/09/1993

Đạt

22

Nguyễn

Hoàng

21/09/1993

Đạt

23

Nguyễn Hoàng

Anh

16/01/1993

Đạt

24

Lương Văn

Dung

15/08/1993

Đạt

25

Nguyễn Ngọc

Hoàng

08/01/1990

Đạt

26

Trịnh Đức

Huy

14/08/1993

Đạt

27

Nguyễn Tùng

Lâm

06/07/1993

Đạt

28

Lê Thị Thanh

Mai

11/01/1994

Đạt

29

Nguyễn Quang

Mẫn

29/09/1993

Đạt

30

Nguyễn Văn

Minh

18/10/1993

Đạt

31

Phạm Công Tôn

Sơn

12/02/1993

Đạt

32

Thân Xuân

Sơn

20/03/1993

Đạt

33

Đồng Văn

Tài

19/10/1993

Đạt

34

Nguyễn Thị Minh

Tâm

31/05/1993

Đạt

35

Dương Tuấn

11/04/1993

Đạt

36

Lê Thanh

Tùng

23/11/1992

Đạt

Sinh viên đạt điểm TOEIC & THĐC và có nguyện vọng miễn học & miễn thi các môn tương ứng đăng ký với cô Tuyết (tại Trung tâm Hướng nghiệp & Hỗ trợ sinh viên) để nhận Chứng nhận Kết quả Thi.

(3932 lần xem)