Thông báo v/v Nộp đơn và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2015

09/06/2015 09:08
Ngày 11/06 (15:00-16:30), ngày 12/06 (09:00-11:00) khoa nhận Hồ sơ xin xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2015 của các SV đã hoàn thành chương trình đào tạo

Để được xét công nhận tốt nghiệp trong tháng 6 năm 2015, các sinh viên khoá 2011-2015 (bậc ĐH), 2011-2014 (bậc CĐ) phải thi đạt tất cả các môn trong chương trình đào tạo, kể cả các môn về Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng và Tiếng Anh chuẩn đầu ra, ngoài ra phải hoàn thành “Hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp” theo yêu cầu dưới đây. Hồ sơ xét tốt nghiệp này sinh viên nộp về cho Khoa để Khoa tổng hợp nộp phòng Quản lý đào tạo của Viện xem xét, cụ thể về việc nộp hồ sơ như sau:

 • Thời hạn nộp:
  • Chiều thứ Năm ngày 11/06/2015 (từ 15h-16h30)
  • Sáng thứ Sáu ngày 12/06/2015 (từ 9h-11h)
 • Địa điểm nộp: Văn phòng Khoa – CS1 (gặp cô Trang)
 • Hồ sơ cần nộp gồm:
  1. Đơn xin xét công nhận tốt nghiệp có xác nhận của Bộ phận Kế toán khoa về việc Đã hoàn thành nghĩa vụ học phí (theo mẫu)
  2. Tờ khai sinh viên (theo mẫu)
  3. Giấy khai sinh (bản photo có công chứng hoặc tương đương)
  4. Bằng tốt nghiệp THPT (bản chính và bản photo có công chứng)
  5. Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (bản photo có công chứng)
  6. Giấy xác nhận của địa phương về việc không vi phạm chế độ chính sách pháp luật (chỉ phải nộp trong trường hợp các SV đã hoàn thành việc học tập tại trường từ 6 tháng trở lên tính đến thời điểm làm đơn xét công nhận tốt nghiệp)

Sau thời hạn nêu trên, SV dù đủ điều kiện về điểm nhưng chưa hoàn thành các thủ tục về hồ sơ này sẽ không được đảm bảo quyền lợi về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2015 (và Khoa sẽ không chịu trách nhiệm về việc này).

Lưu ý:  Trong quá trình thực hiện, có gì thắc mắc, sinh viên có thể liên lạc về Văn phòng khoa CS1 để được giải đáp (ĐT: 0438694824 - gặp cô Thủy).

(theo Thông báo Số: 25 /TB-CNTT)

(40825 lần xem)