Thông báo v/v học môn Giáo dục quốc phòng – an ninh trong dịp hè 2015

21/05/2015 17:17
Thông báo v/v học môn Giáo dục quốc phòng – an ninh trong dịp hè 2015 Trung tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng an ninh Viện ĐH Mở HN phối hợp với Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2 tổ chức đợt học Giáo dục quốc phòng trong dịp hè năm 2015 như sau:
Tags:

1.       Đối tượng học tập

-          Sinh viên các kháo chưa học Giáo dục quốc phòng

-          Sinh viên học lại các học phần thực hành hoặc lý thuyết

2.       Địa điểm học tập

-          Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc.

3.       Thời gian học tập

-          Đợt 1: Từ ngày 04/06/2015 đến hết ngày 30/06/2015

-          Đợt 2: Từ ngày 30/06/2015 đến hết ngày 28/07/2015

-          Đợt 3: Từ ngày 03/08/2015 đến hết ngày 06/09/2015

Căn cứ vào lịch học trên, sinh viên đăng ký thời gian học phù hợp với lịch học của Khoa.

Xem thông tin chi tiết: tại đây

(2605 lần xem)