Thông báo v/v Thu học phí kỳ 3 năm học 2014-2015

11/06/2015 15:40
Khoa CNTT thông báo lịch thu học phí học kỳ 3 năm 2014-2015 như sau:
Tags: học phí,

- Đối tượng:

+ Hệ Đại học Chính quy                                                         

+ Hệ Cao đẳng

- Các khoản thu:

+ Học phí: Khóa 0011B, 1210A, 1310A, 1410A

+ Học phí hệ cao đẳng: 711B1, 711B2

- Địa điểm thu HP: Cơ sở 2 Khoa CNTT – 96 Định Công, Thanh Xuân

- Thời gian:

TT KHÓA NGÀY THU THỜI GIAN MỨC THU
1 0011B 18,25/6/2015 8g30-10g30 170.000Đ/1 tín chỉ
2 1210A 18,25/6/2015 8g30-10g30 170.000Đ/1 tín chỉ
3 1310A, 1410A 19,26/6/2015 8g30-10g30 170.000Đ/1 tín chỉ
4 711B1, 711B2 19,26/6/2015 8g30-10g30 141.000Đ/1 tín chỉ
5 Song bằng 19,26/6/2015 8g30-10g30 204.000Đ/1 tín chỉ

Đề nghị các sinh viên thực hiện nghĩa vụ học phí đầy đủ và đúng kế hoạch. Sinh viên nộp muộn sẽ bị xem xét không đảm bảo các quyền lợi liên quan.

(7779 lần xem)