Thông báo v/v Gia hạn nhận đơn xin chuyển đổi từ sang khoá học theo học chế Tín chỉ đối với SV các khoá 0010B, 0710B trở về trước còn nợ môn

18/06/2015 17:21
Để hoàn thiện tiếp chương trình đào tạo và tốt nghiệp, SV còn nợ môn của các khoá học theo niên chế cần nộp đơn xin chuyển sang khoá sau học theo học chế Tín chỉ

Theo thông báo đã đưa"những SV 0010B trở về trước còn nợ môn, chưa làm tốt nghiệp cần phải làm đơn xin xét chuyển hệ đào tạo từ niên chế sang tín chỉ để hoàn thiện tiếp chương trình đào tạo và tốt nghiệp" từ 29/03/2015.

Nay khoa tiếp tục nhận đơn tại Văn phòng khoa (Cơ sở 1) đến 25/06/2015 (trừ các ngày 22, 23, 24/06), trong giờ hành chính.

(6839 lần xem)