Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 3 năm học 2014-2015 (lần 2)

29/06/2015 13:10
Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 3 năm học 2014-2015 (lần 2) Khoa Công nghệ Thông tin - Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch thu bổ sung học phí học kỳ 3 năm học 2014-2015 như sau:
Tags: học phí,

- Đối tượng:

+ Hệ Đại học Chính quy                                                         

+ Hệ Cao đẳng

- Các khoản thu:

+ Học phí: Khóa 0011B, 1210A, 1310A, 1410A

+ Học phí hệ cao đẳng: 711B1, 711B2

- Địa điểm thu HP: Cơ sở 2 Khoa CNTT 

- Thời gian: 

TT KHÓA NGÀY THU THỜI GIAN MỨC THU
1 0011B 09/07/2015 8g30-10g30 170.000Đ/1 tín chỉ
2 1210A 09/07/2015 8g30-10g30 170.000Đ/1 tín chỉ
3 1310A, 1410A 09/07/2015 8g30-10g30 170.000Đ/1 tín chỉ
4 711B1, 711B2 09/07/2015 8g30-10g30 141.000Đ/1 tín chỉ
5 Song bằng 09/07/2015 8g30-10g30 204.000Đ/1 tín chỉ

Đề nghị các sinh viên thực hiện nghĩa vụ học phí đầy đủ và đúng kế hoạch. Sinh viên nộp muộn sẽ bị xem xét không đảm bảo các quyền lợi liên quan.

(27095 lần xem)