[Khóa 2011] Danh sách sinh viên lớp 0011B1

01/10/2011 21:53
Khoa CNTT sắp xếp các sinh viên có tên sau vào lớp 0011B1. Tất cả các sinh viên khóa 11 - 13h45 chiều thứ 2,tập trung tại cơ sở 2 để nhận lịch học và nghe phổ biến quy chế, hướng dẫn. (Lớp 11B1,2 họp tại phòng 52)
Tags:

Danh sách sinh viên

 

TT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

1

Đỗ Thị

Anh

24/09/1993

0011B1

2

Nguyễn Hoàng

Anh

16/01/1993

0011B1

3

Khúc Đình

Bắc

15/08/1993

0011B1

4

Ngô Quang

Bình

06/03/1993

0011B1

5

Đỗ Văn

Chiến

11/06/1993

0011B1

6

Bùi Chí

Cường

13/09/1993

0011B1

7

Đầu Xuân

Đăng

05/10/1993

0011B1

8

Nguyễn Hữu

Dầu

15/03/1993

0011B1

9

Phạm Văn

Định

20/06/1993

0011B1

10

Trần Văn

Duẩn

09/07/1993

0011B1

11

Vũ Thị Thùy

Dung

01/05/1993

0011B1

12

Nguyễn Đình

Dũng

09/11/1993

0011B1

13

Lê Đình

Được

30/08/1993

0011B1

14

Nguyễn Khánh

Duy

05/10/1993

0011B1

15

Nguyễn Hoàng

Giang

07/05/1993

0011B1

16

Nguyễn Văn

15/10/1989

0011B1

17

Nguyễn Văn

Hân

20/09/1993

0011B1

18

Bùi Văn

Hiệp

10/07/1993

0011B1

19

Lê Thị

Hồng

20/03/1993

0011B1

20

Chu Mạnh

Hùng

26/05/1993

0011B1

21

Vũ Thị

Hương

20/12/1993

0011B1

22

Phạm Quang

Huy

06/05/1989

0011B1

23

Nguyễn Tùng

Lâm

06/07/1993

0011B1

24

Nguyễn Thị Ngọc

Lan

26/07/1993

0011B1

25

Lưu Thị

Liên

21/04/1993

0011B1

26

Nguyễn Thị

Loan

11/03/1993

0011B1

27

Cố Phi

Long

25/10/1991

0011B1

28

Vũ Công

Luận

12/09/1993

0011B1

29

Đặng Cao

Mạnh

02/04/1993

0011B1

30

Ngô Đăng

Nam

15/05/1993

0011B1

31

Nguyễn Thị

Nga

23/04/1993

0011B1

32

Hoàng Văn

Ngân

12/04/1993

0011B1

33

Phạm Hồng

Ngọc

28/08/1993

0011B1

34

Đặng Thị Hồng

Nhung

23/08/1993

0011B1

35

Lê Văn

Phong

01/07/1992

0011B1

36

Đinh Thị

Phương

04/06/1993

0011B1

37

Nguyễn Thị Thu

Phương

05/07/1993

0011B1

38

Lê Thị

Phượng

19/12/1993

0011B1

39

Nguyễn Văn

Quân

04/09/1993

0011B1

40

Lê Đình

Quý

28/01/1993

0011B1

41

Nguyễn Thị Khánh

Quyên

25/04/1993

0011B1

42

Nguyễn Ngọc

Sáng

31/12/1993

0011B1

43

Phạm Công Tôn

Sơn

12/02/1993

0011B1

44

Tô Xuân

Thạch

27/07/1993

0011B1

45

Phạm Văn

Thắng

18/09/1992

0011B1

46

Nguyễn Duy

Thành

16/01/1993

0011B1

47

Nguyễn phúc

Thảo

09/03/1993

0011B1

48

Phạm Thị

Thoa

16/10/1993

0011B1

49

Nguyễn Thị

Thu

05/10/1993

0011B1

50

Nguyễn Thị

Thúy

27/08/1993

0011B1

51

Vũ Thị Thủy

Tiên

24/09/1993

0011B1

52

Nguyễn Văn

Tiến

18/01/1993

0011B1

53

Trần Việt

Tiến

13/09/1993

0011B1

54

Nguyễn Thị

Trang

29/07/1993

0011B1

55

Lê Duy

Trung

04/12/1993

0011B1

56

Lê Xuân

Trường

31/07/1986

0011B1

57

Dương Tuấn

11/04/1993

0011B1

58

Bùi Văn

Tuân

30/10/1992

0011B1

59

Lã Duy

Tùng

25/04/1993

0011B1

60

Phạm Quang

Tùng

13/05/1993

0011B1

61

Đinh Trọng

Tuyên

08/07/1993

0011B1

62

Nguyễn Văn

Viên

17/09/1993

0011B1

63

Nguyễn Quang

Vinh

06/12/1993

0011B1

64

Trần Thị

Yến

02/10/1993

0011B1

Sinh viên nào đã nhập học mà không có tên trong danh sách các lớp 0011B1, 0011B2, 0011B3, 0011B4, 0011B5. 0011B6 đề nghị liên hệ thầy Nguyễn Thành Huy (0912837073) để bổ sung vào danh sách và xem danh sách của mình tại cơ sở 2 trước buổi sinh hoạt lớp.

(2078 lần xem)