Thông báo v/v Trả giấy chứng nhận tốt nghiệp cho SV tốt nghiệp đợt tháng 5/2015

27/07/2015 15:32
Sinh viên có thể đến nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp và chứng chỉ chuẩn đầu ra Tiếng Anh trong 4 buổi theo lịch.

Hiện nay Khoa đã nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp (128 sv)  và chứng chỉ Tiếng Anh chuẩn đầu ra (88 sv) của những SV thi đợt tháng 5/2015  đã hoàn thành hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp. Văn phòng khoa thông báo lịch trả Giấy chứng nhận tốt nghiệp và Chứng chỉ trên như sau:

 1. Địa điểm: Văn phòng khoa - CS2 Khoa CNTT (gặp thầy Hiểu)
 2. Thời gian:  
  Ngày Thời gian
  29/07/2015 08:00-11:00
  30/07/2015 13:00-16:00
  31/07/2015 08:00-11:00
  03/08/2015 13:00-16:00

Lưu ý: Khi đến nhận các giấy tờ trên, sinh viên cần mang theo giấy tờ tuỳ thân có ảnh

(28557 lần xem)