[Khóa 2011] Danh sách sinh viên lớp 0011B2

01/10/2011 22:04
Khoa CNTT sắp xếp các sinh viên có tên sau vào lớp 0011B2. Tất cả các sinh viên khóa 11 - 13h45 chiều thứ 2,tập trung tại cơ sở 2 để nhận lịch học và nghe phổ biến quy chế, hướng dẫn. (Lớp 11B1,2 họp tại phòng 52)
Tags:

Danh sách sinh viên

 

TT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

1

Kim Ngọc

Anh

20/05/1993

0011B2

2

Phạm Thị

Bằng

28/10/1993

0011B2

3

Nguyễn Đức

Bình

27/04/1993

0011B2

4

Trịnh Văn

Chiến

11/10/1993

0011B2

5

Lê Sĩ

Cường

13/06/1993

0011B2

6

Nguyễn Thị

Đào

23/04/1993

0011B2

7

Tạ Văn

Dậu

02/02/1993

0011B2

8

Lê Thị

Dịu

18/11/1993

0011B2

9

Nguyễn Đình

Đức

29/09/1992

0011B2

10

Lương Văn

Dung

15/08/1993

0011B2

11

Hoàng Trung

Dũng

09/05/1993

0011B2

12

Phạm Tiến

Dũng

22/11/1992

0011B2

13

Hoàng Xuân

Dương

07/04/1993

0011B2

14

Vũ Văn

Duy

18/07/1993

0011B2

15

Nguyễn Ngọc

Giao

06/11/1993

0011B2

16

Đặng Quốc

Hải

14/07/1993

0011B2

17

Nguyễn Thị

Hằng

10/04/1993

0011B2

18

Đinh Văn

Hiệp

20/04/1993

0011B2

19

Đỗ Thị

Huệ

06/10/1993

0011B2

20

Hà Mạnh

Hùng

07/11/1987

0011B2

21

Vũ Thị

Hương

25/03/1993

0011B2

22

Nguyễn An

Kha

12/09/1993

0011B2

23

Nguyễn Thị

Lăng

12/04/1993

0011B2

24

Nguyễn Đình

Linh

27/05/1993

0011B2

25

Nguyễn Văn

Lộc

05/04/1993

0011B2

26

Vũ Văn

Long

31/08/1993

0011B2

27

Trần Thị

29/06/1993

0011B2

28

Lê Thị Thanh

Mai

11/01/1994

0011B2

29

Dương Văn

Minh

13/09/1992

0011B2

30

Nguyễn Đình

Nam

01/06/1993

0011B2

31

Nguyễn Thị

Nga

06/02/1992

0011B2

32

Nguyễn Hữu

Nghiệp

12/01/1993

0011B2

33

Phạm Minh

Ngọc

04/02/1993

0011B2

34

Phạm Thị

Nhung

18/10/1993

0011B2

35

Nguyễn Viết

Phong

27/07/1993

0011B2

36

Lê Anh

Phương

25/08/1993

0011B2

37

Trần Văn

Phương

22/06/1993

0011B2

38

Nguyễn Hồng

Quân

25/05/1993

0011B2

39

Giáp Vinh

Quang

28/01/1993

0011B2

40

Nguyễn Xuân

Quý

03/12/1993

0011B2

41

Đỗ Thị

Quyết

13/09/1993

0011B2

42

Nguyễn Quang

Sơn

12/11/1992

0011B2

43

Thân Xuân

Sơn

20/03/1993

0011B2

44

Nguyễn Thị       

Thắm

05/08/1993

0011B2

45

Tạ Văn

Thắng

24/01/1993

0011B2

46

Nguyễn Văn

Thành

12/10/1992

0011B2

47

Nguyễn Quang

Thiện

03/12/1992

0011B2

48

Lương Thị

Thơm

17/11/1993

0011B2

49

Trịnh Thị

Thương

02/08/1992

0011B2

50

Chu Thị

Thùy

16/08/1993

0011B2

51

Đào Văn

Tiến

30/01/1993

0011B2

52

Phạm Văn

Tiến

06/04/1991

0011B2

53

Nguyễn Thị Kim

Tình

26/11/1993

0011B2

54

Nguyễn Thị

Trang

08/09/1993

0011B2

55

Nguyễn Kim

Trung

18/08/1993

0011B2

56

Ngô Quốc

Trường

04/01/1993

0011B2

57

Lê Quang

Tuấn

22/11/1992

0011B2

58

Lê Thanh

Tùng

23/11/1992

0011B2

59

Nguyễn Thanh

Tùng

03/07/1993

0011B2

60

Phạm Thanh

Tùng

17/07/1993

0011B2

61

Nguyễn Văn

Tuyển

01/02/1993

0011B2

62

Lương Anh

Việt

13/03/1992

0011B2

63

Bùi Ngọc

04/03/1993

0011B2

Sinh viên nào đã nhập học mà không có tên trong danh sách các lớp 0011B10011B20011B30011B40011B50011B6 đề nghị liên hệ thầy Nguyễn Thành Huy (0912837073) để bổ sung vào danh sách và xem danh sách của mình tại cơ sở 2 trước buổi sinh hoạt lớp.

(1996 lần xem)