Thông báo họp SV có nguyện vọng làm đồ án và chuyên đề tốt nghiệp

17/08/2015 08:39
Để chuẩn bị cho sinh viên có nguyện vọng đăng ký làm đồ án hoặc chuyên đề tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015-2016, Khoa sẽ tổ chức họp sinh viên và phổ biến kế hoạch tốt nghiệp như sau:
  • Thời gian: 15h00, thứ Tư ngày 19/8/2015
  • Địa điểm: CS2, phòng Hội trường

Sinh viên có nguyện vọng đăng ký làm đồ án hoặc chuyên đề tốt nghiệp tham khảo tại: Quy định tốt nghiệp cho sinh viên theo học chế tín chỉ

(24456 lần xem)