Thông báo v/v triển khai công tác trả tiền miễn, giảm học phí năm 2015 - 2016

17/08/2015 14:43
Thông báo v/v triển khai công tác trả tiền miễn, giảm học phí năm 2015 - 2016 Khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở HN thông báo về việc triển khai công tác trả tiền miễn, giảm học phí năm 2015-2016 như sau:

Căn cứ Công văn số 02/2015-KHTC ngày 20/7/2015 về việc hướng dẫn công tác chi trả tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên thuộc diện chế độ ưu đãi.

Nhằm thực hiện công tác chi trả tiền miễn giảm học phí cho sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí được nhanh chóng và thuận tiện. Bắt đầu từ học kỳ 1 năm học 2015-2016, phòng Kế hoạch và tài chính sẽ tiến hành chi trả tiền miễn giảm học phí cho sinh viên thông qua tài khoản cá nhân của sinh viên. Khoa Công nghệ Thông tin đề nghị những sinh viên thuộc diện chế độ ưu đãi thực hiện các thủ tục sau:

  • Cung cấp số tài khoản các nhân, tên ngân hàng.
  • Hồ sơ + mẫu đơn xin hưởng chế độ ưu đãi (theo thông tư hướng dẫn)
  • Hạn nộp hồ sơ: 10/10/2015
  • Nơi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Phòng 13 Khoa CNTT

Chú ý:

  1. Sinh viên đã được công nhận miễn, giảm theo quyết định của Nhà trường trong năm học 2014-2015 chỉ cần nộp Mẫu 01 “Đơn đề nghị miễn, giảm học phí”.
  2. Sinh viên mở tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì sẽ không mất phí chuyển tiền. sinh viên mở tài khoản tại Ngân hàng khác sẽ phải chịu phí chuyển tiền theo quy định của ngân hàng.
(28879 lần xem)