Quyết định v/v công nhận học viên, Danh sách sinh viên đạt Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ thi ngày 9/8/2015

21/08/2015 14:31
Theo quyết định số 314/QĐ-HĐTCĐRNLNN ngày 18/08/2015 của Viện ĐH Mở HN, khoa CNTT có 140 sinh viên đạt Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm 2015
Tags: chuẩn đầu ra, tốt nghiệp

Quyết định công nhận học viên:

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ thi ngày 9/8/2015 như sau:

 

(18087 lần xem)