[Khóa 2011] Danh sách sinh viên lớp 0011B3

01/10/2011 22:06
Khoa CNTT sắp xếp các sinh viên có tên sau vào lớp 0011B3. Tất cả các sinh viên khóa 11 - 13h45 chiều thứ 2,tập trung tại cơ sở 2 để nhận lịch học và nghe phổ biến quy chế, hướng dẫn. (lớp 0011B3 họp tại phòng 21)
Tags:

Danh sách sinh viên

 

TT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

1

Nguyễn Tiến     

 Đạt

15/10/1993

0011B3

2

Võ Thị Phương

Anh

05/03/1993

0011B3

3

Nguyễn Ngọc

Bảo

27/09/1993

0011B3

4

Vũ Văn

Bình

17/12/1992

0011B3

5

Phan Nhâm

Chính

10/02/1993

0011B3

6

An Trung

Đại

20/03/1993

0011B3

7

Phạm Văn

Đạt

20/04/1993

0011B3

8

Phan Thị

Dinh

10/10/1992

0011B3

9

Phạm Xuân

Đoan

22/02/1993

0011B3

10

Nguyễn Trung

Đức

14/12/1993

0011B3

11

Hoàng Tuấn

Dũng

30/10/1992

0011B3

12

Phạm Văn

Dũng

21/11/1991

0011B3

13

Phạm Thùy

Dương

13/03/1992

0011B3

14

Bùi Văn

Giang

26/06/1993

0011B3

15

Lê Việt

10/05/1993

0011B3

16

Nguyễn Đình

Hải

23/06/1993

0011B3

17

Nguyễn Văn

Hiến

06/09/1991

0011B3

18

Lê Văn

Hiệp

11/02/1993

0011B3

19

Nguyễn Ngọc

Hoàng

08/01/1990

0011B3

20

Đỗ Thị

Huệ

01/08/1993

0011B3

21

Nguyễn Khắc

Hùng

14/06/1993

0011B3

22

Nguyễn Thị

Hường

21/06/1993

0011B3

23

Đỗ Mạnh

Kiên

13/09/1993

0011B3

24

Hoàng Văn

Lập

30/05/1993

0011B3

25

Nguyễn Tùng

Linh

07/02/1993

0011B3

26

Nguyễn Duy

Lợi

18/03/1993

0011B3

27

Phạm Đình

Luân

06/10/1993

0011B3

28

Dương Thị

Mai

15/08/1993

0011B3

29

Nguyễn Quang

Mẫn

29/09/1993

0011B3

30

Trần Thị Thùy

Mỵ

18/06/1993

0011B3

31

Nguyễn Hải

Nam

06/08/1993

0011B3

32

Vũ Thị

Nga

24/06/1993

0011B3

33

Mai Thị Bích

Ngọc

21/11/1993

0011B3

34

Trần Long

Nhật

14/12/1993

0011B3

35

Phạm Quang Anh

Ninh

12/10/1993

0011B3

36

Trần Văn

Phong

29/01/1992

0011B3

37

Ngô Thị

Phương

04/03/1993

0011B3

38

Trịnh Thị

Phương

19/02/1993

0011B3

39

Nguyễn Hữu

Quân

05/06/1992

0011B3

40

Trịnh Trần Thanh

Quang

20/10/1993

0011B3

41

Vương Đình

Quý

26/03/1993

0011B3

42

Nguyễn Văn

Quyết

15/03/1992

0011B3

43

Ngô Văn

Sỹ

02/01/1993

0011B3

44

Đồng Văn

Tài

19/10/1993

0011B3

45

Nguyễn Hồng

Thắng

22/11/1993

0011B3

46

Đỗ Thị

Thanh

16/11/1991

0011B3

47

Trương Thị

Thành

06/10/1993

0011B3

48

Trần Duy

Thiện

17/04/1993

0011B3

49

Phạm Thị Hồng

Thơm

16/11/1993

0011B3

50

Đặng Thị Phương

Thúy

24/06/1993

0011B3

51

Đỗ Thanh

Thủy

20/09/1993

0011B3

52

Lê Nguyễn Trần

Tiến

15/07/1992

0011B3

53

Tạ Xuân

Tiến

 

0011B3

54

Đặng Đức

Toàn

19/06/1993

0011B3

55

Nguyễn Thu

Trang

27/01/1993

0011B3

56

Nguyễn Thành

Trung

27/08/1993

0011B3

57

Phạm Xuân

Trường

10/11/1993

0011B3

58

Nguyễn Ngọc

Tuấn

03/08/1993

0011B3

59

Nguyễn Trần

Tùng

21/01/1992

0011B3

60

Trần Văn

Tùng

19/08/1993

0011B3

61

Phan Thị

Tuyết

08/08/1993

0011B3

62

Nguyễn Hoàng

Việt

03/02/1991

0011B3

63

Nguyễn Đức

Xuân

19/12/1993

0011B3

Sinh viên nào đã nhập học mà không có tên trong danh sách các lớp 0011B10011B20011B30011B40011B50011B6 đề nghị liên hệ thầy Nguyễn Thành Huy (0912837073) để bổ sung vào danh sách và xem danh sách của mình tại cơ sở 2 trước buổi sinh hoạt lớp.

(2465 lần xem)