Danh sách giới thiệu Giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015-2016

23/08/2015 10:10
Khoa CNTT giới thiệu danh sách các giảng viên cơ hữu cùng các định hướng nghiên cứu của từng giảng viên để sinh viên tham khảo phục vụ đăng ký đề tài đồ án tốt nghiệp trong đợt 1 năm học 2015-2016
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH KHOA HỌC ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU - HƯỚNG DẪN
1 Dương Thăng Long TS

- Phát triển các ứng dụng trên nền tảng Android, các ứng dụng tích hợp kiểu client/server;
- Nghiên cứu và phát triển các phương pháp tính toán mềm để giải quyết các bài toán phức tạp trong thực tế.

Đề tài các năm trước

2 Thái Thanh Tùng TS

- Phát triển các ứng dụng trên nền tảng WEB/ Winform, Android;
- Thương mại điện tử
- Mã hóa và an ninh bảo mật dữ liệu

Đề tài các năm trước

3 Lê Hữu Dũng Ths

1. Các bài toán về giải pháp an ninh, bảo mật cho các hệ thống khác
2. Các bài toán khai thác dữ liệu lớn (Big Data).
3. Các phần mềm giải trí
4. Các bài toán trong lĩnh vực Thương mại điện tử
5. Các bài toán ERP (nhân sự, bán hàng, kho, tài chính, ... )
Ứng dụng một hoặc kết hợp các nền tảng, mô hình ứng dụng: Web, Mobile, Cloud computing, Desktop.
Áp dụng các qui trình tiên tiến, phù hợp với thực tế trong Công nghệ Phàn mềm

Đề tài các năm trước

4 Phạm Công Hòa Ths

- Phát triển các ứng dụng trên nền tảng Android, lập trình ứng dụng theo mô hình client/server;
- Nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật xử lý tài nguyên số.

Đề tài các năm trước

5 Trần Duy Hùng Ths

- Phát triển các ứng dụng trên nền tảng Web/Android
- Truyền thông đa phương tiện; truyền thông tương tác video-audio; xử lý nén ảnh, video và ứng dụng trong truyền thông.
-  An toàn thông tin; an ninh mạng
- Đồ họa, xử lý ảnh và công nghệ đa phương tiện: Đồ họa 3 chiều và hiện thực ảo, Tìm kiếm ảnh theo nội dung, ứng dụng trong xử lý ảnh
- Các chủ đề khác: E-Learning, E-commerce

Đề tài các năm trước

6 Nguyễn Thành Huy Ths

- Mạng và hiệu suất Mạng
- Phân tích và thiết kế và quản trị hệ thống Mạng
- Phát triển ứng dụng
- Xử lý ngôn gữ tự nhiên, các phương pháp học máy

Đề tài các năm trước

7 Trịnh Thị Xuân Ths

- Phát triển các ứng dụng trên nền tảng WEB;
- Các ứng dụng trên nền tảng Winform;
- Các ứng dụng trên mobile
- Nghiên cứu và phát triển các bài toán trong tin sinh học.

Đề tài các năm trước

8 Nguyễn Thị Tâm Ths

- Phát triển các ứng dụng trên nền tảng WEB;
- Các ứng dụng trên nền tảng Winform;
- Các ứng dụng trên nền tảng Mobile

Đề tài các năm trước

9 Nguyễn Thùy Linh Ths

- Phát triển các ứng dụng Web
- Phát triển các ứng dụng trên Mobile
- Xây dựng các hệ thống quản lý dạng WinForm

Đề tài các năm trước

10 Nguyễn T. Quỳnh Như Ths

- Phát triển các ứng dụng Web
- Xây dựng các hệ thống quản lý dạng WinForm
- Nghiên cứu và ứng dụng lý thuyết đồ họa

Đề tài các năm trước

11 Mai Thúy Hà Ths

- Phát triển các ứng dụng trên nền tảng Android, các ứng dụng tích hợp kiểu client/server;
- Phát triển các ứng dụng trên nền tảng Java, nền tảng web PHP

Đề tài các năm trước

(10601 lần xem)