[Khóa 2011] Danh sách sinh viên lớp 0011B4

01/10/2011 22:07
Khoa CNTT sắp xếp các sinh viên có tên sau vào lớp 0011B4. Tất cả các sinh viên khóa 11 - 13h45 chiều thứ 2,tập trung tại cơ sở 2 để nhận lịch học và nghe phổ biến quy chế, hướng dẫn. (lớp 0011B4 họp tại phòng 23)
Tags:

Danh sách sinh viên

TT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

1

Dương Văn

An

25/03/1993

0011B4

2

Trần Thị Ngọc

Ánh

13/10/1993

0011B4

3

Nguyễn Thị Ngọc

Bích

01/11/1993

0011B4

4

Phan Cao

Chất

26/09/1990

0011B4

5

Vũ Văn

Chính

11/09/1993

0011B4

6

Cao Mạnh

Đăng

27/09/1989

0011B4

7

Trần Văn

Đạt

02/09/1992

0011B4

8

Lê Văn

Định

27/07/1993

0011B4

9

Trần Văn

Đồng

15/09/1992

0011B4

10

Nguyễn Văn

Đức

23/10/1993

0011B4

11

Lều Trung

Dũng

01/10/1992

0011B4

12

Trần Anh

Dũng

06/10/1993

0011B4

13

Vũ Văn

Dương

16/03/1993

0011B4

14

Mai Sơn

Giang

13/06/1992

0011B4

15

Nguyễn Thanh

31/10/1993

0011B4

16

Vũ Đình

Hải

04/06/1993

0011B4

17

Nguyễn Thu

Hiền

16/08/1992

0011B4

18

Phùng Trọng

Hiếu

23/09/1993

0011B4

19

Bùi Việt

Hùng

03/04/1993

0011B4

20

Trần Ngọc

Hưng

03/11/1993

0011B4

21

Quách Thị

Hường

18/02/1992

0011B4

22

Trịnh Đức

Huy

14/08/1993

0011B4

23

Nguyễn Trung

Kiên

29/06/1993

0011B4

24

Lý Thị

Lệ

03/04/1993

0011B4

25

Nguyễn Thị

Loan

23/12/1993

0011B4

26

Bùi Duy

Long

11/06/1993

0011B4

27

Nguyễn Thế

Luận

02/04/1991

0011B4

28

Lê Thị

Mai

29/04/1993

0011B4

29

Nguyễn Văn

Minh

18/10/1993

0011B4

30

Hoàng Mai

Nam

04/10/1993

0011B4

31

Hà Thị

Nga

03/03/1993

0011B4

32

Phạm Thị

Ngà

31/05/1993

0011B4

33

Ngô Đức          

Ngọc

25/10/1993

0011B4

34

Nguyễn Đảm

Nhu

06/06/1993

0011B4

35

Nguyễn Hoàng

Phi

28/12/1993

0011B4

36

Đào Hoài

Phương

16/07/1992

0011B4

37

Nguyễn Thị Lan

Phương

28/11/1993

0011B4

38

Vũ Minh

Phương

18/10/1990

0011B4

39

Nguyễn Văn

Quân

12/05/1993

0011B4

40

Nguyễn Văn

Quy

10/12/1993

0011B4

41

Nguyễn Thị

Quyên

15/10/1993

0011B4

42

Nguyễn Xuân

Sang

05/09/1992

0011B4

43

Nguyễn Thị Minh

Tâm

31/05/1993

0011B4

44

Nguyễn Thị Thanh

Tâm

14/10/1993

0011B4

45

Phạm Minh

Thắng

18/12/1993

0011B4

46

Nguyễn Văn

Thanh

19/09/1992

0011B4

47

Đào Thị Phương

Thảo

21/08/1993

0011B4

48

Ngô Thị Lệ

Thoa

22/02/1993

0011B4

49

Dương Thị

Thu

20/03/1993

0011B4

50

Nguyễn Thị

Thúy

30/08/1993

0011B4

51

Trương Thị

Thủy

 

0011B4

52

Nguyễn Mạnh

Tiến

15/09/1993

0011B4

53

Tạ Xuân

Tiến

22/07/1993

0011B4

54

Nguyễn Đình

Toàn

03/12/1992

0011B4

55

Trần Thị

Trang

19/10/1993

0011B4

56

Nguyễn Thành

Trung

28/07/1993

0011B4

57

Nguyễn Minh

23/11/1993

0011B4

58

Vũ Minh

Tuấn

29/11/1993

0011B4

59

Nguyễn Văn

Tùng

04/07/1992

0011B4

60

Nguyễn Thị

Tươi

21/03/1993

0011B4

61

Nguyễn Văn

Vân

11/11/1992

0011B4

62

Nguyễn Quốc

Việt

09/10/1993

0011B4

63

Đào Thị

Yên

25/08/1993

0011B4

Sinh viên nào đã nhập học mà không có tên trong danh sách các lớp 0011B10011B20011B30011B40011B50011B6 đề nghị liên hệ thầy Nguyễn Thành Huy (0912837073) để bổ sung vào danh sách và xem danh sách của mình tại cơ sở 2 trước buổi sinh hoạt lớp.

(2092 lần xem)