Thông báo v/v Tham gia BHYT bắt buộc đối với học sinh, sinh viên năm học 2015 - 2016

28/08/2015 14:10
Thông báo v/v Tham gia BHYT bắt buộc đối với học sinh, sinh viên năm học 2015 - 2016 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điểu của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/06/2014; Nghị định số 105/2014NĐ-Cp ngày 14/11/2014 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế;
Tags: BHYT, 2015 - 2016,

Viện ĐH Mở HN thông báo nội dung triển khai BHYT năm 2015 - 2016 như sau:

1.     Đối tượng đóng bảo hiểm tại trường

Sinh viên hệ chính quy đang theo học tại Viện ĐH Mở HN (trừ đối tượng sinh viên là con của người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; sinh viên là con của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân đang tại ngũ; hạ sĩ quan nghiệp cụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân phục vụ có thời hạn; sinh viên là con của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang làm công tác cơ yếu tại Ban cơ yếu Chính phủ và người đang làm công tác cơ yếu hưởng lương theo bảng lương cấp bậc quan hàm sĩ quan Quân đội nhân dân và bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân - photocopy thẻ BHYT năm 2015 nộp cho giáo vụ Khoa)

2.     Mức thu và địa điểm thu

Theo luật Bảo hiểm y tế sinh viên là đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc, mức đóng bằng 4,5% mức lương tối thiểu chung và được nhà nước hỗ trợ 30%, cụ thể:

  • Đối với sinh viên năm cuối: Thời hạn hiệu lực BHYT từ 01/10/2015 đế 30/06/2016 mức đóng như sau: 326.025 đ/9 tháng/Sv.
  • Đối với sinh viên các năm còn lại: Thời hạn hiệu lực BHYT từ 01/10/2015 đến 30/12/2016 mức đóng như sau: 543.375 đ/15 tháng/Sv.

Địa điểm: Phòng 17 (Cơ sở 2 Khoa CNTT - 96 Định Công, Thanh Xuân).

STT Khóa Ngày thu Thời gian
1 0011B và 1210A 03/09/2015

Buổi sáng: 8h00 - 11h00

Buổi chiều: 14h00 - 17h00

2 1310A và 1410A 04/09/2015

Buổi sáng: 8h00 - 11h00

Buổi chiều: 14h00 - 17h00

3.     Phương thức thu và nộp phí bảo hiểm y tế

GVCN thông báo đến các sinh viên biết và thực hiện.

Khoa tổng hợp danh sách sinh viên (01 bản in và 01 file theo mẫu - tải về tại địa chỉ www.hotrosinhvien.hou.edu.vn mục download), gửi về Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ sinh viên (Email: hotrosinhvien.hou@gmail.com). Thời gian nộp danh sách về Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ sinh viên hạn cuối cùng ngày 08/09/2015.

Khoa nộp tiền phí BHYT đã thu của sinh viên về Phòng Kế hoach Tài chính hạn cuối cùng là 09/09/2015.

Chú ý:

Đối tượng sinh viên có thẻ BHYT (do tham gia ngoài) còn thời hạn sử dụng cho đến hiện tại thì photo 2 bản ghi rõ tên lớp và nộp tại Khoa theo thời gian thông báo trên.

Khoa CNTT không giải quyết những trường hợp nộp muộn, sai thông tin.

Yêu cầu sinh viên khi đóng BH kiểm tra ngày sinh, giới tính và sửa sai thông tin trong danh sách nộp BH (đối với những trường hợp không đúng).

Hạn thu cuối (sau 2 ngày thông báo trên) là ngày 07/09/2015, sinh viên nào không thực hiện sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy chế và công tác học sinh – sinh viên.

Xem chi tiết: tại đây

(38043 lần xem)