Kết quả duyệt đề tài đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015-2016

03/09/2015 21:47
34 đề tài được duyệt, 05 đề tài không được duyệt trong lần xét duyệt này

Danh sách đề tài được duyệt:

Sinh viên cùng 1 Giáo viên hướng dẫn (GVHD) cần tập trung đến nhận giấy mời GVHD cùng một thời điểm theo lịch đã thông báo (mang theo Sổ theo dõi)

Danh sách đề tài không được duyệt

Những sinh viên có đề tài không được duyệt có thể thay đổi, chỉnh sửa đề cương đề tài theo yêu cầu và cập nhật lại vào CTMS, nộp bản in đề cương mới trong thời hạn từ nay đến 09/09 để được xét duyệt lần cuối.

(27783 lần xem)